Qui-Qui - till minnet av

Qui-Qui har fött 2 föl: Balisco Line och Quidam´s Elegance SH, och var dräktig med Kannatol, men klarade tyvärr inte fölningen, så Qui-Qui har lämnat jordelivet!Qui-Qui Line

f. -06

Quidam de Revel - Quito de Baussy

Uppfödare:  Anna Ehrner Eriksson och

Rolf Eriksson

Ägare: Stjärnholm Equestrian AB

Hoppblup 139


Qui-Qui Lines först föl, Balisco Line, deltog 2014 i finalen i 4-årschampionatet på Flyinge okt 2014 med mycket fina poäng!

Balisco tävlas nu i 140 av Matilda Pettersson


Quidam´s Elegance SH är ett oerhört vackert och  feminint sto med gracila rörelser, som en gummiboll. Fantastisk och unik stam på mödernesidan.

Såld till Veronica Sjöholm!

Copyright  ©  Helena Stjärnholm - All Rights Reserved